دید:)) :: بهاری از تبارر بهمن:)

بهاری از تبارر بهمن:)

اینجا بــــــــــــــــهـــار... با عقربه های تقدیر تیک تاک میگوید...!

دید:))

هر قضیه ای دو بعد داره:))

یه بعد +یه بعد -!

این بسته به ذات خودت داره که بخای از کدوم بعد استفاده کنی:/

امضا:بهار به توان دو!

پ.ن:«شاید حرفم تکراری باشه..ولی لااقل باعث یاد آوری که میشه!»

۱۵
بهار امده اما هوا هوای تو نیست. مرا ببخش اگر این وب برای تو نیست!!

از بهشت آمده ام میل جهنم دارم

من سرمازده آغوش تورا کم دارمرسم بخشیدن فردوس به گندم زاری

یادگار از پدرم حضرت آدم دارمتا تو و شهر شما عشق فقط کافی نیست

من در این معرکه جز عشق ،خدا هم دارماز صدای قدمت شهر به هم میریزد

رقص پا کن هوس زلزله ی بم دارمگرچه محروم شدن قاعده ی تحریم است

من ولی بر لب تو حق مسلم دارم ...